ograniczenia

Masz te głupie przekonania?

5x co Cię ogranicza?

Ograniczasz się?